MostBirnHaus Ardagger, © weinfranz.at

Erlaufschlucht Purgstall

Přírodní zážitek, Rybníky, jezera a toky

Popis

Podstatným krajinotvorným prvkem území Purgstall je soutěska Erlaufschlucht. Během několika tisíciletí si tady řeka vymlela až do hloubky 10 metrů cestu v nánosu štěrku (konglomerátu) naplaveném od poslední doby ledové (würm).

Erlaufschlucht leží v chráněném území Natura 2000 a od roku 1972 je pro své jedinečné krajinné zvláštnosti a divoce romantické vodní útvary prohlášena za přírodní památku. Dvě vyhlídkové plošiny vyčnívající celou třetinou nad roklí Erlauf umožní zažít pravěkou sílu vody a zvou na pořízení jedinečných snímků a na zastavení.

Poloha
  • dostupné městskou hromadnou dopravou

Místo a příjezd