MostBirnHaus Ardagger, © weinfranz.at

Zážitkový svět Mendlingtal „Na dřevěné stezce“

Přírodní zážitek, Zážitkový svět

Tento podnik získal ocenění …

Popis

Úchvatné soutěsky, meandrující potok a rozmanitá flóra – návštěvníci se v údolí Mendlingtal mohou ponořit do působivých přírodních kulis. Tematická cesta „Na dřevěné stezce“ a ukázky plavení dřeva seznamují návštěvníky s historií dřevorubců, uhlířů a kovářských tovaryšů. Za prohlídku stojí také benátská pila, kovářský tovaryšský dům, 140 let starý mlýn a nově vysázená venkovská zahrada.

Můžete využít také taxi.
To lze volat denně (kromě středy), a to buď u hostince Herrenhaus, nebo na pokladně u vchodu. Jízdenky obdržíte na místě.
Cena: 5 € za dospělého; 2,50 € za dítě
Při nástupu do vozu taxi se prokažte zakoupenou jízdenkou. V jednom voze taxi lze přepravovat maximálně 7 osob.

Tip: Prohlídky a ukázky plavení dřeva po předchozí domluvě.
Pro děti se každé úterý během letních prázdnin koná Honba za pokladem. Prohlídka vhodná pro děti.
(Příplatek 4 € / sraz v 10:00 u rybníka Lassing pro děti a rodiče.)

Ceny

Vhodnost

  • vhodné pro děti
  • Psi vítáni

Místo a příjezd